default green red contrast    font_default red blue

Unit Kesihatan Pekerjaan

OBJEKTIF UNIT

 1. Untuk menggalakkan perundingan dan kerjasama diantara pihak pengurusan dan pekerja bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
 2. Untuk menyediakan komunikasi dua hala dalam pengembangan dan penyebaran maklumat yang berkaitan dengan keselamatn dan kesihatan.
 3. Untuk menggalakkan minat dan kesedaran semua kumpulan pengurusan dan pekerja terhadap keselamatan dan kesihatan.
 4. Memantau program kesihatan pekerjaan diperingkat penjagaan kesihatan primer.
 5. Latihan kepada anggota berkaitan kesihatan pekerjaan
 6. Pemantauan epidemiologi penyakit pekerjaan termasuk keracunan kimia dan pestisid
 7. Mempromosikan kesihatan pekerjaan dan kesihatan di tempat kerja

SKOP TUGASAN UNIT KESIHATAN PEKERJAAN DAN KESIHATAN ALAM SEKITAR

 1. Pemeriksaan kesihatan bagi anggota kesihatan yang berumur 40tahun dan keatas.
 2. Pemeriksaan kesihatan anggota yang terlibat dengan fogging.
 3. Melaksanakan audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
 4. Melaksanakan Pejabat Sejahtera dengan cara mengadakan pertandingan di setiap fasiliti.
 5. Pembentukan Ahli Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan serta menjalankan mesyuarat JKKP sebanyak 4 kali setahun.
 6. Menerima notifikasi dan memantau penyakit pekerjaan.
 7. Menerima notifikasi Neddle Stick Injury dan membuat siasatan

 

Jumlah Pengunjung: 157176

 • Kemaskini Akhir : 05 Disember 2017.