default green red contrast    font_default red blue

Unit Pengurusan

OBJEKTIF UNIT

Untuk memberi perkhidmatan pentadbiran dan pengurusan yang berkualiti, cekap dan berkesan serta menyediakan segala kemudahan kepada semua program perkhidmatan Kesihatan Awam supaya objektif Pejabat Kesihatan Lapangan Terbang KLIA, Sepang dan juga objektif, Kementerian Kesihatan Malaysia dapat dicapai.

ANTARA TUGAS UNIT PENGURUSAN

  1. Mengenalpasti peruntukan sumber bagi menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan dan menentukan sasaran prestasi program perjanjian bagi setiap aktiviti diperingkat Pejabat Kesihatan.
  2. Memastikan bekalan sumber adalah mencukupi mengikut keperluan semua kemudahan kesihatan yang ada di Pejabat Kesihatan.
  3. Merangka perbelanjaan mengurus barangan, program dan perancangan untuk Pejabat Kesihatan.
  4. Memastikan penyeliaan Perkhidmatan, Pentadbiran, Kewangan adalah mencukupi seperti mengemaskinikan buku vot, pengeluaran pesanan tempatan, baucer, sijil gaji akhir, gaji, tuntutan lebih masa, tuntutan elaun perjalanan, rekod perkhidmatan anggota dan lain-lain lagi kepentingan Pejabat Kesihatan.

Jumlah Pengunjung: 157176

  • Kemaskini Akhir : 05 Disember 2017.