default green red contrast    font_default red blue

Dasar Keselamatan

DASAR KESELAMATAN

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Jumlah Pengunjung: 157172

  • Kemaskini Akhir : 05 Disember 2017.