default green red contrast    font_default red blue

Unit Kesihatan Persekitaran & Alam Sekitar

SKOP TUGASAN UNIT KESIHATAN PEKERJAAN DAN KESIHATAN ALAM SEKITAR

  1. Pemeriksaan kesihatan bagi anggota kesihatan yang berumur 40tahun dan keatas.
  2. Pemeriksaan kesihatan anggota yang terlibat dengan fogging.
  3. Melaksanakan audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
  4. Melaksanakan Pejabat Sejahtera dengan cara mengadakan pertandingan di setiap fasiliti.
  5. Pembentukan Ahli Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan serta menjalankan mesyuarat JKKP sebanyak 4 kali setahun.
  6. Menerima notifikasi dan memantau penyakit pekerjaan.
  7. Menerima notifikasi Neddle Stick Injury dan membuat siasatan

 

Jumlah Pengunjung: 98781

  • Kemaskini Akhir : 05 Disember 2017.