default green red contrast    font_default red blue

Unit Kesihatan Persekitaran & Alam Sekitar

OBJEKTIF UNIT

  1. Untuk menggalakkan perundingan dan kerjasama diantara pihak pengurusan dan pekerja bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
  2. Untuk menyediakan komunikasi dua hala dalam pengembangan dan penyebaran maklumat yang berkaitan dengan keselamatn dan kesihatan.
  3. Untuk menggalakkan minat dan kesedaran semua kumpulan pengurusan dan pekerja terhadap keselamatan dan kesihatan.
  4. Memantau program kesihatan pekerjaan diperingkat penjagaan kesihatan primer.
  5. Latihan kepada anggota berkaitan kesihatan pekerjaan
  6. Pemantauan epidemiologi penyakit pekerjaan termasuk keracunan kimia dan pestisid
  7. Mempromosikan kesihatan pekerjaan dan kesihatan di tempat kerja

Jumlah Pengunjung: 98781

  • Kemaskini Akhir : 05 Disember 2017.