default green red contrast    font_default red blue

Unit Kawalan Mutu Air Minum

PENGENALAN

Aktiviti Unit KMAM telah dimulakan sewaktu KLIA mula beroperasi pada tahun 1998. Menjalankan pemantauan bekalan air terawat yang dibekalkan kepada pesawat dan seluruh kawasan KLIA. Sistem bekalan adalah dari Loji Sungai Semenyih (ABASS) dan pihak berkuasa yang bertanggungjawab adalah Malaysia Airport Berhad (MAB). Mempunyai 2 tangki simpan air dengan kapasiti 46 juta liter air dan 1 loji klorin. Terdapat 17 stesen persampelan mewakili kawasan KLIA.

OBJEKTIF UNIT

Untuk memastikan kualiti bekalan air minuman ke KLIA adalah bersih dan selamat untuk diminum, Unit Kawalan Mutu Air Minum PK KLIA akan melaporkan setiap pelanggaran QAP ke Bahagian Kejuruteraan MA Sepang Sdn Bhd dalam tempoh 24 jam dari tarikh keputusan diterima dari Jabatan Kimia.

SKOP TUGASAN UNIT KAWALAN MUTU AIR MINUMAN

  1. Menjalankan pengawasan ke atas mutu air minum yang dibekalkan ke kawasan KLIA dan KLIA 2.
  2. Menjalankan pemantauan terhadap agensi-agensi yang membekalkan air kapal-kapal terbang.
  3. Menyediakan laporan bulanan.

STESEN PERSAMPELAN

PERSAMPELAN

 

 

Jumlah Pengunjung: 150094

  • Kemaskini Akhir : 05 Disember 2017.