default green red contrast    font_default red blue

Unit Kebersihan Alam Sekitar

OBJEKTIF UNIT

Memastikan kebersihan dan sanitasi kawasan lapangan terbang berada di tahap yang tinggi,persekitaran dan suasana yang bersih, nyaman dan bebas dari sebarang kacauganggu bagi memberikan keselesaan kepada pengunjung, pekerja dan orang awam yang berurusan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur.

SKOP TUGASAN UNIT KESIHATAN ALAM SEKITAR

Menjalankan pengawasan ke atas sistem pembuangan sampah – sarap di dalam dan luar kawasan sekitar KLIA.

• Menjalankan pemeriksaan tempat pembuangan sisa pepejal dan kumbahan dari kapal terbang.

• Menghantar laporan untuk tindakan pemulihan kepada agensi yang berkenaan terhadap semua masalah-masalah yang dikenalpasti semasa pemeriksaan untuk pembaikan.

• Memberi pendidikan kesihatan

 

Menjalankan pemeriksaan kebersihan.

 

Menjalankan pemeriksaan tandas.

Jumlah Pengunjung: 150095

  • Kemaskini Akhir : 05 Disember 2017.