default green red contrast    font_default red blue

Objektif, Misi dan Visi

Objektif

Mencegah kemasukan penyakit ke Negara ini dan memastikan makanan yang diimport mematuhi perundingan makanan di Negara ini melalui perkhidmatan kesihatan promotif, pencegahan dan kawalan yang efisien dan efektif.

Misi

Untuk mewujudkan negara yang sihat melalui perkhidmatan kesihatan yang diberikan secara adil, saksama, efisien dan berkualiti. Aktiviti – aktiviti yang dijalankan adalah untuk memastikan tiada kemasukan sebarang jenis penyakit berjangkit dan tidak berjangkit ke Malaysia melalui penglibatan dan penyertaan yang berterusan dari semua pihak.

Visi

Ke Arah Negara Sihat Demi Mencapai Wawasan 2020.

Jumlah Pengunjung: 126923

  • Kemaskini Akhir : 05 Disember 2017.