default green red contrast    font_default red blue

Dasar Kualiti

PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI DI PEJABAT KESIHATAN KLIA

1. TUJUAN : PELAKSANAAN SISTEM KUALITI

 • Beri keyakinan & jaminan kepada pelanggan ; keperluan dipenuhi secara konsisten.
 • Beri jaminan kepada pengurusan atasan ; perkhidmatan disedia & disampai mengikut perancangan & keperluan yang ditetapkan.
 • Standard ISO 9001:2008 Memfokus kepada pencapaian & peningkatan Kepuasan Pelanggan secara berterusan.

2. FAEDAH : PELAKSANAAN SISTEM KUALITI

 • Tingkat kepuasan pelanggan.
 • Tingkat kompetensi & kurang kesilapan.
 • Sistem kualiti yang cekap & berkesan.
 • Capai objektif secara konsisten.
 • Tingkat moral & motivasi anggota.

3. SEJARAH : PELAKSANAAN SISTEM KUALITI

TARIKH DAN TAHUN PROSES TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB
1996 Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 tahun 1996 KKM
1997 Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 tahun 1996 KKM
10/10/2000 Ceramah pelaksanaan dan kesedaran MS ISO 9000 yang unggul dilakukan di Pejabat Kesihatan KLIA Dr Che Azlan Shah B. Shahari
30/4/2001 Mesyuarat pertama Pelaksaan MS ISO 9000 oleh JKNS diwakili oleh 5 orang anggota daripada PK KLIA
16/5/2001 Pelantikan Wakil Pengurusan Pertama PK KLIA Dr Norhayati bt Rusli
31/5/2001 Mesyuarat pertama Pelaksaan MS 9000 di PK KLIA Unit Kualiti
21/6/2001 Appointed QPIC Consultants S/B untuk Proposal and Development of MS 9000 di PK KLIA Unit Kualiti
4/12/2001 Pembentangan Prosedur Kerja bagi aktiviti-aktiviti yang akan dijadikan Projek Iso 9000 oleh setiap unit di PK KLIA Semua Ketua Unit di PK KLIA
15 -19 /7/2001 Kursus Dokumentasi ISO 9000 di hadiri oleh 8 orang daripada PK KLIA Unit Kualiti
25/6/2003 70 % daripada Pelaksaan Sistem Pengurasan Kualiti di PK KLIA sudah siap. Unit Kualiti
23-27 /7/2003 Lead auditor Course yang pertama kali di lakukan di PK KLIA Unit Kualiti
TARIKH DAN TAHUN PROSES TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB
2005 Pelaksanaan MS ISO 9001:2000 di KKM KKM
29 /9/2005 -2/10/2005 Bengkel Dokumentasi MS ISO 9001: 2000 bagi Projek Persijilan PK KLIA  
5/10/2005 Wakil pengurasan yang kedua PK KLIA Dr Akmal Naziah
10/2005 Kemaskini Prosedur dan dokumen di PK KLIA Unit Kualiti
11/2005 Pembentangan dan Kompilasi Dokumen ke KKM /SIRIM Unit Kualiti
12/2005 Audit Adequacy di PK KLIA oleh SIRIM SIRIM
3/2006 Audit Dalaman BIL 1 PK KLIA Unit Kualiti
4/2006 Mesyurat Kajian Semula Pengurusan Bil 1 PK KLIA Unit Kualiti
5/2006 Compliance Audit ( Pematuhan ) di PK KLIA oleh SIRIM SIRIM
6/2006 Di anugerahkan Persijilan MS ISO 9001:2000 kepada PK KLIA SIRIM
9-10 /10/2007 Audit Surveillance I by SIRIM SIRIM
16-17 /12/2008 Audit Surveillance II by SIRIM SIRIM
11 -12/ 11 /2009 Recertification Audit ( Persijilan Semula ) MS ISO 9001:2008 SIRIM
26/3/2010 Di anugerahkan Persijilan Semula mengikuti MS ISO 9001:2008 SIRIM
8 -9 /11/2011 Audit Surveillance 1 by SIRIM SIRIM

4. VISI, MISI & OBJEKTIF PELAKSANAAN SISTEM KUALITI DI PEJABAT KESIHATAN KLIA

 • VISI ORGANISASI

“Ke Arah Negara Sihat Demi Mencapai Wawasan 2020 .”

 •  MISI ORGANISASI

Untuk mewujudkan negara yang sihat melalui perkhidmatan kesihatan yang diberikan secara efisien dan berkualiti.
Aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah untuk memastikan tiada kemasukan penyakit terutama penyakit berjangkit ke Malaysia
melalui penglibatan dan penyertaan yang berterusan dari semua pihak.

 • OBJEKTIF ORGANISASI

Pejabat Kesihatan KLIA berfungsi untuk mencegah kemasukan penyakit ke negara ini dan memastikan makanan yang diimport mematuhi perundangan makanan di negara ini melalui perkhidmatan kesihatan promotif, pencegahan dan kawalan yang efisien dan efektif.

5. AKTIVITI UTAMA DALAM SISTEM PELAKSANAAN KUALITI DI PEJABAT KESIHATAN KLIA

 • AUDIT SIRIM PEJABAT KESIHATAN KLIA

Keputusan Daripada Audit Sirim Terhadap Pejabat Kesihatan KLIA Daripada Tahun 2005 -2010

 

Jumlah Penemuan NCR Dan OFI Daripada Hasil Audit Sirim

TAHUN

NON CONFIRMITY REPORTS(NCR)

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT(OFI)
2006 1 13
2007 1 7
2008 1 5
2009 3 0
2010 3 7


Catatan :

 1. Setiap ‘NCR’ dan ‘OFI’ yang di terima oleh Pejabat Kesihatan KLIA berjaya membuat tindakan pembetulan dan pencegahan mengikut standard yang ditetapkan.
 2. Audit – audit susulan yang di lakukan oleh unit kualiti , PK KLIA dimana didapati perkara-perkara tindakan pembetulan dan pencegahan keatas NCR dan OFI masih diteruskan mengikut standard.
 3. Setiap tahun NCR dan OFi yang diberikan kepada proses-proses kerja yang berbeza . Ini bermaksud bahawa tidak ada satu proses pun mendapat NCR mahupun OFI yang berulang.
 •  AUDIT DALAMAN PEJABAT KESIHATAN KLIA

 jumlah penemuan ketidak akuran (NCR)

Catatan :

 1. Setiap ‘NCR’ dan ‘OFI’ yang di terima oleh unit- unit masing –masing berjaya membuat tindakan pembetulan dan pencegahan mengikut standard yang ditetapkan .
 2. Audit – audit susulan yang di lakukan oleh unit kualiti , PK KLIA dimana didapati perkara-perkara tindakan pembetulan dan pencegahan keatas 'NCR dan OFI' masih diteruskan mengikut standard.
 3. Setiap tahun 'NCR dan OFI' yang diberikan kepada proses-proses kerja yang berbeza . Ini bermaksud bahawa tidak ada satu proses pun mendapat 'NCR mahupun OFI' yang berulang.
 4. Semua penemuan telah dijawab dalam waktu yang ditentukan dan dipastikan supaya perkara tersebut tidak berulang lagi.

 • KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN
Aktiviti 2008 2009 2010
Sasaran Pencapaian(%) Sasaran Pencapaian(%) Sasaran Pencapaian(%)

5,1 HQC

sekali/tahun

1 kali (100%)

sekali/tahun 1 kali (100%) 1 kali

1/6 - 30/8/2010

5,2 UKKM

sekali/tahun 1 kali (100%) sekali/tahun 1 kali (100%) 1 kali 1/8/2010
5,3 Pentadbiran sekali/tahun 1 kali (100%) sekali/tahun 1 kali (100%) 1 kali 20/9 - 30/9/2010

Catatan :

 1. Kajian tersebut menjadi bukti bahawa perkhidmatan yang di berikan pada pelanggan di Pejabat Kesihatan KLIA dalam konteks yang tinggi dengan mengikut standard yang ditetapkan.
 2. Setiap tahun, pencapaian yang diterima unit kualiti adalah lebih daripada 95% dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan juga anggota sendiri pentingnya untuk menetapkan standard yang tinggi.
Bil Aktiviti      
Sasaran Pencapaian(%) Sasaran Pencapaian(%) Sasaran Pencapaian(%)
1 6,1 HQC sekali/tahun 1 kali (100%) sekali/tahun 1 kali (100%) 1 kali 1/9/2010 – 30/10/2010
2 6,2 UKKM sekali/tahun 1 kali (100%) sekali/tahun 1 kali (100%) 1 kali 1/8/2010

 • KAJIAN PIAGAM PELANGGAN

Sasaran Pencapaian (%) Sasaran Pencapaian (%) Sasaran Pencapaian (%)

6,1 HQC sekali/tahun 1 kali (100%) sekali/tahun 1 kali (100%) 1 kali 1/9/2010 – 30/10/2010

6,2 UKKM sekali/tahun 1 kali (100%) sekali/tahun 1 kali (100%) 1 kali 1/8/2010

Catatan:

 1. Kajian Piagam Pelanggan di UKKM berturut-turut mendapat keputusan lebih 75 % responden yang bersetuju dengan masa perkhidmatan bagi pengimportankonsaimen makanan, pengimportan dan tisu manusia serta pengimportan dan pengeksportan mayat.
 2. Kajian Piagam Pelanggan di Pusat Kuarantin KLIA (HQC) didapati pencapaian yang sangat memuaskan dalam 3 tahun yang berturut-turut di mana perkhidmatan dalam urusan periksaan dokumen dan proses kuarantin pengembara daripada Negara Endemic Deman Kuning dalam tempoh masa yang dipamerkan di Piagam. Pencapaian yang lebih 80% pelanggan berpuas hati dengan tempoh masa yang diambil.

 • PENYELIAAN BERKALA
Bil Aktiviti 2008 2009 2010
Sasaran Pencapaian(%) Sasaran Pencapaian(%) Sasaran Pencapaian(%)
1 Pemantauan Berkala SPK 9 kali 8 kali (89%) 9 kali 3 kali (33%) 6 kali 2 kali (33.3%)

Catatan :

 1. Pencapaian pada tahun 2009 dan 2010 menurun berbanding tahun 2008.
 2. Beberapa faktor seperti , aktiviti penyaringan Influenza A H1N1 ,aktiviti vektor , pelbagai aktiviti baru menghadkan waktu untuk mencapai target kita.

 • MESYUARAT PENCAPAIAN
Bil Aktiviti 2008 2009 2010
Sasaran Pencapaian(%) Sasaran Pencapaian(%) Sasaran Pencapaian(%)
1 Mesyuarat Pencapaian 4 kali 100% 3 kali 75% 4 kali 4 kali (100%)

Catatan:

 1. Setiap tahun , tanpa gagal berjaya laksanakan mesyuarat Pencapaian iaitu 4 kali setahun.

 

 • MESYUARAT KAJIAN PENGURASAN SEMULA
Bil Aktiviti 2008 2009 2010
Sasaran

Pencapaian(%)

Sasaran Pencapaian(%) Sasaran Pencapaian(%)
1 MKSP 2 kali/tahun 2 kali (100%) 2 kali/tahun 2 kali (100%) 1 kali MKSP pada 8/10/2010 (100%)

Catatan :

 1. Mesyuarat ini seharus dilakukan minima 2 kali setahun supaya menyusun kembali segala masalah-masalah dalam melaksanakan Pengurusan Pejabat Kesihatan KLIA
  dimana diperkukuhkan proses-proses pembetulan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan.
 2. Hanya tahun 2010, MKSP dilakukan sekali sahaja akibat kesibukan Pejabat Kesihatan KLIA dalam aktiviti-aktiviti yang tidak dikategorikan dalam perencanaan
  sebelumnya.

Jumlah Pengunjung: 150095

 • Kemaskini Akhir : 05 Disember 2017.