default green red contrast    font_default red blue

 

STESEN PERSAMPELAN

 

PERSAMPELAN

 

KLAS WATER TRUCK

 

AIR ASIA WATER TRUCK

 

MAS WATER TRUCK

• Menjalankan pengawasan ke atas mutu air minum yang dibekalkan ke kawasan KLIA.

 

• Menjalankan pemantauan terhadap agensi-agensi yang membekalkan air kapal-kapal terbang.

 

• Menyediakan laporan bulanan.

 

 

 

• Aktiviti Unit KMAM telah dimulakan sewaktu KLIA mula beroperasi pada tahun 1998.

• Diketuai oleh PPKP dan dibantu oleh 2 orang PKA

• Menjalankan pemantauan bekalan air terawat yang dibekalkan kepada pesawat dan seluruh kawasan KLIA.

• Sistem bekalan adalah dari Loji Sungai Semenyih (ABASS) dan pihak berkuasa yang bertanggungjawab adalah Malaysia Airport Berhad (MAB).

• Mempunyai 2 tangki simpan air dengan kapasiti 46 juta liter air dan 1 loji klorin.

• Terdapat 17 stesen persampelan mewakili kawasan KLIA.

 

Untuk memastikan kualiti bekalan air minuman ke KLIA adalah bersih dan selamat untuk diminum, Unit Kawalan Mutu Air Minum PK KLIA akan melaporkan setiap pelanggaran QAP ke Bahagian Kejuruteraan MA Sepang Sdn Bhd dalam tempoh 24 jam dari tarikh keputusan diterima dari Jabatan Kimia.

Jumlah Pengunjung: 35699

  • Kemaskini Akhir : 06 Januari 2015.